Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Zijn uw medische gegevens beschikbaar op de huisartsenpost?

In het verleden is u ooit gevraagd of u er bezwaar tegen had dat uw medische gegevens werden beschikbaar gesteld voor andere zorgverleners op basis van het geen-bezwaarprincipe (Opt-out), u kon bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van uw medische gegevens.

Recent heeft de privacy toezichthouder besloten dat de procedure wordt omgedraaid. Dat wil zeggen dat uw gegevens alleen beschikbaar worden gesteld voor andere zorgverleners, indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent (Opt-in). Als huisartsen hebben wij de plicht u hiervan op de hoogte te brengen en u de mogelijkheid aan te bieden om dit bij ons kenbaar te maken.

Kortom, mocht u wensen dat uw medische gegevens, dit betreft alleen de samenvatting van het EPD, beschikbaar komen voor andere zorgverleners in Friesland, dan moet u dit melden bij uw huisarts of bij de assistente.
Dit kan ook via www.ikgeeftoestemming.nl

De Dokterswacht gaat vanaf oktober 2013 gebruik maken van het LSP. Geef dus toestemming, anders zijn uw medische gegevens niet beschikbaar op de huisartsenpost!

Voor meer informatie:

Informatiefolder voor patiënten

Toestemmingsformulier

www.ikgeeftoestemming.nl

Artikel Jouster Courant

Huisartsen, apothekers en Zorgbelang Fryslân luiden noodklok over inzage medicatie

Informatie over het Electronisch Patiënten Dossier bij ons in de praktijk