Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Ketenzorg

Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners en helemaal afgestemd op een patiënt met een bepaalde chronische aandoening. In Friesland zijn op dit moment ketens actief voor de volgende aandoeningen:

  • Keten diabetes
  • Keten COPD
  • Keten Astma
  • Keten Verhoogd risico hart- en vaatziekten (CVRM)

Het startpunt van ketenzorg is uw eigen huisarts. Deze signaleert of u zorg en begeleiding nodig heeft en bekijkt vervolgens via het regionale ketenzorg-netwerk van zorgverleners welke zorg u het beste kunt krijgen. Vervolgens wordt samen met u gekeken door welke zorgverleners deze zorg het beste kan worden verleend.

Kwaliteit

Diabetes Vereniging Nederland (DVN), het Astmafonds en de Hart en Vaatgroep hebben samen met zorgverleners afspraken gemaakt hoe goede zorg eruit moet zien. De afspraken zijn vastgelegd in 'zorgstandaarden' zodat u gemakkelijk kunt zien waar zorg voor uw aandoening aan moet voldoen.

Waarom ketenzorg?

Als eerstelijns zorg goed op elkaar is afgestemd, kunnen ziekenhuisopnames of ernstige complicaties voorkomen worden. Het resultaat hiervan beter afgestemde zorg voor u en beheersing van zorgkosten. Zo willen wij de zorg voor chronisch zieken verbeteren en betaalbaar maken.  

Dokterscoop

Onze praktijk is aangesloten bij Ketenzorggroep Dokterscoop.
Op 30 maart 2007 hebben de huisartsen binnen de gemeente Skarsterlân een nieuw samenwerkingsverband opgericht: de huisartsencoöperatie Dokterscoop. Dokterscoop bedient de hele voormalige gemeente Skarsterlân met praktijken in Joure, Sint Nicolaasga, Oudehaske en Rotsterhaule. In deze praktijken zijn 14 huisartsen werkzaam met een gezamenlijke patiëntenpopulatie die de 30.000 zielen benadert. De Ketenzorggroep Dokterscoop is inmiddels uitgebreid naar 20 huisartsenpraktijken.

Dokterscoop is een organisatie door huisartsen voor huisartsen en hun patiënten.

   

          Meer info op www.dokterscoop.nl                   LOGO Dokterscoop