Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

De wilsverklaring

Het is verstandig op een vroeg moment na te denken over uw wensen met betrekking tot medisch handelen. Dit kan in alle levensfasen van belang zijn. Als handleiding hebben we een voorbeeld van een wilsverklaring opgesteld. Met als doel dat u hierover in gesprek kunt gaan met uw naasten en de huisarts en/of praktijkondersteuner Ouderenzorg. De wilsverklaring is alleen geldig na een gesprek met de huisarts en opname in uw patientendossier

Voorbeeld wilsverklaring

Op thuisarts.nl vindt u informatie over wel of niet reanimeren

Voorbeeld niet-reanimerenverklaring

Onze standpunten ten aanzien van euthanasie staan beschreven in een brief, maar willen we ook altijd persoonlijk met u bespreken. We hebben voor u ook een voorbeeld euthanasieverklaring opgesteld.

Voorbeeld euthanasieverklaring

Meer informatie over zorg in de laatste levensfase vindt u op thuisarts.nl

Achtergroninformatie over deze onderwerpen kunt u lezen in het artikel Levenseinde op maat