Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Elektronisch Patiënten Dossier

Het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is onmisbaar geworden in de dagelijkse medische praktijk. Het papieren dossier en de groene kaart worden nauwelijks meer gebruikt. Bij ons in de praktijk staan de papieren dossiers met groene kaarten nog wel in het archief. Maar in de dagelijks praktijk maken we gebruik van het EPD. We maken hierbij gebruik van een Huisarts Informatie Systeem (HIS). Ons HIS heet Medicom. 

Lokaal EPD

Medicom is een systeem dat door een groep huisartsen, samen met een apotheek wordt gebruikt. Onze groep bestaat uit de  10 huisartsenpraktijken in Skarsterlân en de apotheek in Joure.

Alle 10 praktijken kunnen in geval van waarneming het hele dossier inzien en bijwerken. De eigen huisarts krijgt hiervan altijd een melding. De apotheek kan alleen de medicatie inzien en enkele laboratoriumwaarden met als doel doseringscontrole bij bijvoorbeeld nierfunctiestoornissen.
Op verzoek van de patiënt kunnen jounaalregels, episodes of desgewenst het hele dossier op privacy gezet worden. Deze gegevens kunnen dan alleen door de eigen huisartsenpraktijk worden ingezien.

Regionaal EPD?

Vanaf september 2007 heeft Dokterswacht Friesland de mogelijkheid om via de computer een samenvatting van het EPD van patiënten op te vragen bij hun eigen huisarts.
Het gaat hierbij om patiëntgegevens van huisartsen die werken met het Huisarts Informatie Systeem (HIS) Medicom.  Er wordt gebruikt gemaakt van een zogenaamde OZIS koppeling. Vanwege de steeds strengere veiligheidseisen zal de gegevensuitwisseling via deze OZIS koppeling op 1 oktober 2014 worden vervangen door uitwisseling via het Landelijk Schakel Punt (LSP).

Vanaf oktober 2013 gaat de Dokterswacht al gebruik maken van gegevensuitwisseling via het LSP. 

Door de digitale informatie-uitwisseling is de huisarts op de huisartsenpost beter in staat om de medische hulpvraag van patiënten te beoordelen en deze doeltreffender te behandelen. Ook is het risico kleiner dat de patiënt eventueel medicijnen krijgt die hij/zij niet verdraagt.

De  samenvatting van het EPD 

Wanneer de huisarts op de huisartsenpost via de computer gegevens opvraagt bij de eigen huisarts, kan hij niet rechtstreeks in het patiëntendossier kijken. Een regionaal of landelijk EPD bestaat dus niet! Er is alleen sprake van gegevens uitwisseling.

De huisarts krijgt namelijk een samenvatting te zien met alleen de gegevens die voor een goede beoordeling van de medische klachten van belang zijn. Welke gegevens dit precies zijn, staat nauwkeurig omschreven in afspraken die zijn gemaakt tussen de landelijke en regionale patiënten belangenorganisaties (NPCF en Zorgbelang Fryslân) en de landelijke huisartsenorganisatie LHV. Ook is exact vastgelegd wie de informatie mag inzien en hoe de privacy van patiënten is gewaarborgd.

De eigen huisarts ontvangt een bericht wanneer de medische gegevens van zijn/haar patiënt(en) zijn geraadpleegd.

De samenvatting van het EPD bevat de volgende gegevens:  

  • Uw naam, adres en woonplaats.
  • Waar u verzekerd bent.
  • Wie uw eigen huisarts is.
  • Uw medische voorgeschiedenis en huidige probleemlijst
  • Een overzicht van aandoeningen, ziekten of klachten waarvoor u de laatste vier maanden bij de huisarts bent geweest en anders een overzicht van de laatste vijf keer dat u bij uw huisarts bent geweest.
  • De namen van de medicijnen die u zijn voorgeschreven en de medicijnen waarmee u minder dan vier maanden geleden bent gestopt.
  • De namen van medicijnen waarvan bekend is dat u ze niet verdraagt.
  • Informatie over andere allergieën of overgevoeligheden.
  • Een overzicht van onlangs uitgevoerde onderzoeken en verwijzingen naar medisch specialisten. (maar niet de specialistenbrief zelf)

De assistente van uw eigen huisarts kan de samenvatting van uw EPD uitprinten, meestal past dit op één  A4tje.

Landelijk EPD??

In 2010 is men begonnen met het ontwikkelen van het Landelijk Schakel Punt (LSP). Het LSP is een landelijke infrastructuur. Zorgverleners in heel Nederland kunnen daarmee veilig elektronisch medische gegevens uitwisselen via de landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg. Zo kan uw huisarts, apotheek of medisch specialist op elke plaats over de informatie beschikken die van belang is voor uw behandeling. En kunnen medische fouten voorkomen worden. Uw zorgverlener kan dit, wanneer het nodig is, ook 's avonds of in het weekend doen.

Inmiddels is besloten om in het LSP schotten aan te brengen zodat gegevens uitwisseling aleen maar regionaal mogelijk is.

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

In het verleden is u ooit gevraagd of u er bezwaar tegen had dat uw medische gegevens werden beschikbaar gesteld voor andere zorgverleners op basis van het geen-bezwaarprincipe (Opt-out), u kon bezwaar maken tegen het beschikbaar stellen van uw medische gegevens.

In 2011 heeft de privacy toezichthouder (CBP) besloten dat de procedure wordt omgedraaid. Dat wil zeggen dat uw gegevens alleen beschikbaar worden gesteld voor andere zorgverleners, indien u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent (Opt-in). Als huisartsen hebben wij de plicht u hiervan op de hoogte te brengen en u de mogelijkheid aan te bieden om dit bij ons kenbaar te maken.

Kortom, mocht u wensen dat uw medische gegevens, dit betreft alleen de samenvatting van het EPD, beschikbaar komen voor andere zorgverleners in Friesland dan moet u dit melden bij uw huisarts of bij de assistente. Het kan ook via www.ikgeeftoestemming.nl

De Dokterswacht maakt vanaf oktober 2013 gebruik van het LSP. De oude gegevens uitwisseling via OZIS is in oktober 2014 gestopt.

Geef dus toestemming!  anders zijn uw medische gegevens vanaf oktober 2014 niet meer beschikbaar op de huisartsenpost!

 

Voor meer informatie:

Informatiebrief voor patiënten

Informatiefolder voor patiënten

Toestemmingsformulier