Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen eens in de 5 jaar een oproep, om bij hun huisarts een uitstrijkje te laten doen.

Algemeen
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 750 vrouwen baarmoederhalskanker. Baarmoederhalskanker komt voor bij vrouwen van alle leeftijden, maar het meest bij vrouwen van 35 tot 50 jaar. Het is een ziekte die zeer langzaam tot ontwikkeling komt. Juist daardoor is het mogelijk om met een uitstrijkje voorstadia van baarmoederhalskanker op te sporen, ook als er nog geen klachten zijn. Bij vroege ontdekking is deze ziekte goed te behandelen, de genezingskansen zijn dan 98%.

Oproep voor een uitstrijkje
Aangetoond is dat deelname eens in de vijf jaar voldoende is om afwijkingen op tijd te ontdekken. Deelname aan het onderzoek is dus in uw eigen belang. Vrouwen van 30 tot en met 60 jaar krijgen daarom eens in de vijf jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek. Zij ontvangen een uitnodiging in het jaar waarin zij 30, 35, 40, 45, 50, 55 of 60 jaar worden. Bij het uitstrijkje worden cellen afgenomen van het slijmvlies op de grens van de baarmoederhals en de baarmoedermond. Het uitstrijkje wordt gemaakt door de huisarts en vervolgens opgestuurd naar het laboratorium. In het laboratorium wordt gekeken of deze cellen afwijken van normale cellen. Na enkele weken ontvangt de huisarts de uitslag. U kunt ons twee weken na het onderzoek bellen voor de uitslag. Persoonsgegevens worden opgenomen in de registratie van het bevolkingsonderzoek. Bij het gebruik van deze gegevens wordt uw privacy vanzelfsprekend volledig gewaarborgd. Mocht u bezwaren hebben tegen uitwisseling van uw gegevens , dan kunt u dat kenbaar maken aan mijn assistente. Bij zwangerschap of borstvoeding wordt geadviseerd het uitstrijkje uit te stellen tot een half jaar na de zwangerschap of een half jaar na het stoppen van de borstvoeding. Een uitstrijkje dient ook altijd te worden uitgesteld tot na de menstruatie. Het is niet nodig een uitstrijkje te laten maken als de baarmoedermond is verwijderd, of als minder dan een jaar geleden nog een uitstrijkje met een normale uitslag is gemaakt. Als u na een oproep besluit om niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek , wilt u ons dat dan even laten weten? Wij sturen u dan geen herinnering. Vrouwen die trouw meedoen aan het bevolkingsonderzoek lopen minder kans om baarmoederhalskanker te ontwikkelen.

Klachten
Toch is het ook goed om bij tussentijdse klachten, zoals ongewone afscheiding of bloedingen tijdens of vlak na geslachtsgemeenschap, tussen twee perioden van ongesteldheid in of bij vrouwen die de overgang al hebben gehad, altijd naar het spreekuur van de huisarts te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bevolkingsonderzoek Noord, telefoon 0900 2030100 of kijken op www.bevolkingsonderzoeknoord.nl