Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

POH GGZ


Hulp in de huisartsenpraktijk bij psychische problemen
Sinds 2005 werken sociaal psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) bij ons in de huisartsenpraktijk. Deze SPV werkten vanuit de GGZ Heerenveen met de huisartsen samen. Vanaf 2010 zijn ze in dienst van de praktijk en heten ze Praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH GGZ).
Dit biedt het voordeel dat we mensen met psychische problematiek op een makkelijke manier binnen onze praktijk kunnen verwijzen voor diagnostiek (uitzoeken wat er precies aan de hand is) en behandeling (gerichte kortdurende behandeling)

Waarom deze dienstverlening
Voorheen had de huisarts 2 keuzes bij patiënten met psychische problemen. Hij of zij kan hen zelf blijven behandelen bij deze klachten of hen doorverwijzen naar bijvoorbeeld maatschappelijk werk, psychologenpraktijk of de GGZ. Voor veel mensen is het echter prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden, maar kan het wel nuttig zijn als zij eens met iemand anders kunnen praten dan de huisarts. Ook voor de huisartsen is dat van nut: zoals iedereen weet, hebben zij het heel druk en zij missen vaak de tijd voor meerdere uitgebreide gesprekken.

Waarvoor wordt de POH GGZ ingezet
De huisartsen kunnen vragen of de POH GGZ een patiënt eens wil spreken, dan wel kortdurend wil behandelen. Na een kort aantal gesprekken, meestal niet meer dan vijf, kan de patiënt alleen verder, eventueel met begeleiding van de huisarts. Ook is het mogelijk dat er een advies wordt gegeven voor verdere behandeling of begeleiding bij maatschappelijk werk, de psychologenpraktijk of de GGZ.
De POH GGZ zorgt voor ondersteuning van de huisarts, probleemverduidelijking, begeleiding, ondersteuning bij verwijzing, case management en begeleiding van langdurige GGZ-patiënten.

Wie werken er
De POH GGZ zijn Verona Fortuin en Henk Hiemstra. Mevrouw Fortuin houdt op woensdag spreekuur en de heer Hiemstra houdt op donderdag of vrijdag spreekuur.

Afspraken
In overleg met u kan uw huisarts u aanmelden bij de POH GGZ. Via de praktijkassistente kunt u een afspraak maken voor een eerste gesprek. Indien u een keer verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen, is het belangrijk dat u minimaal 24 uur van te voren afbelt.